Život je jedno-duchý I Krátka meditácia

ZOSEBA
ZOSEBA
Život je jedno-duchý I Krátka meditácia
/