Tvoríme v súlade s dušou

Hmotný a spirituálny svet sa čoraz viac prepájajú a zjednocujú. Vnímam ako dôležité hovoriť o tom, že čisto racionálna produktivita a “hra na výkon” nevedie k uspokojeniu, vnútornému naplneniu a ani k šťastnému životu. Duchovný rozmer bytia prežíva každý po svojom. Slobodne a často mimo akýchkoľvek náboženských či filozofických konceptov. A podobne to mám aj ja sama.

Z pragmatickej sféry mám vyštudované talentové literárne gymnázium a dve vysoké školy, dlhé roky som chodila do “klasickej kancelárskej práce” v kreatívnom biznise, ktorú som vedome opustila. S vďakou za všetky leaderské a manažérske skúsenosti, no s vedomím, že takýto spôsob fungovania nie je moja cesta. Spomenuté zručnosti už od roku 2018 využívam pri biznis lektorovaní a mentorovaní. Od začiatku roka 2021 sa na individuálnych sedeniach venujem aj spirituálnemu mentoringu Sprevádzania duše.

Od prvej meditácie ku akreditáciám

Osobnostnému a duchovnému sebarozvoju sa venujem už vyše 10 rokov. Svoju prvú meditáciu som zažila ako 6-ročná so svojou mamkou na kurze jógy pre matky s deťmi. Dotyk vnútorného sveta vo mne ostal dodnes. Aj preto som absolvovala akreditované certifikované výcviky pre vedenie individuálnych aj skupinových meditácií, zastrešené Complementary Therapists Accredited Association (CTAA). Neskôr som prešla aj akreditovaným kurzom “Chakra Healing Practitioner”.

Nastúpiť na cestu svojej duše a plne dôverovať procesu a svojej intuícii je krásny stav bytia a považujem za dôležité, aby človek ostal bdelým k dosahu svojich krokov, obzvlášť pri práci s ľuďmi. 

Zámer projektu ZOSEBA

Projekt ZOSEBA je venovaný uvedomeniu si toho, že vedome tvoríme ZO SEBA. To, akú realitu zažívame, preukázateľne závisí od toho, ako premýšľame a ako myšlienkovo a emočne charakterizujeme seba a svoje okolie. Prostredníctvom ZOSEBA zdieľam svoje skúsenosti s mindfulness praktikami, meditáciami, vedomou prácou so svojou životnou energiou a cieleným využitím a zameraním potenciálu svojej mysle. Cez ZOSEBA prinášam dušu prebúdzajúci a povznášajúci obsah.

A prečo píšem aj v množnom čísle? S webstránkou, e-shopom a technickými záležitosťami mi pomáha môj milovaný manžel Ján. ZOSEBA je naším spoločným dielom. S láskou a radosťou, pre vás.

Liv

Dodatok I.:
Považujeme za dôležité pripomenúť, že vedomý duchovný život a ezoterika sú dve rôzne oblasti a od druhej spomínanej sa dištancujeme.

Dodatok II.:
Popisy produktov s kryštálmi majú informatívny charakter. Nie sú náhradou medicínskej liečby.

Dodatok III.:
Meditácia ani mentoring nie sú odpoveďou pre riešenie závažných psychologických stavov. V takýchto prípadoch je najvyšším prejavom rešpektu voči svojej osobe vyhľadať pomoc odborníka/lekára.