Krásna duša, ak cítiš túžbu a volanie viac porozumieť svojej ceste a svojej
aktuálnej situácii, spirituálny mentoring Sprevádzanie duše je tu pre teba.

Ako funguje mentoring?

Mentoring je technika osobnostného rozvoja, ktorá ti pomáha stať sa lepšou
verziou seba. Mentor ti pomáha v oblasti, v ktorej je sám odborníkom a zdieľa
svoje know-how, poskytuje ti podporu, asistenciu a vedenie. Mentoring ti
umožňuje efektívnejšie dosahovať ciele v pracovnom aj osobnom živote. Princípy
mentorovania sú založené na dôvere, rešpekte, porozumení a neposudzovaní.

Spirituálny mentoring je pre teba vhodný, ak:

 • sa zaujímaš o sebapoznanie a sebarozvoj
 • chceš viac porozumieť svojej životnej ceste a aktuálnej situácii
 • vnímaš volanie po výraznej zmene vo svojom každodennom živote
 • chceš pochopiť súvislosti fyzického a duchovného sveta
 • uvedomuješ si dôležitosť rácia a zároveň intuície v každodennom živote
  a
  si pripravený/á rozpamätať sa

Od spirituálneho mentoringu môžeš očakávať:

 • jasnosť, upokojenie mysle, načúvanie vlastnej intuícii
 • osobné výklady, soundhealing, dychové cvičenia
 • osobné meditácie a vizualizácie na mieru
 • osvojenie si techník, ktoré ti pomôžu v napájaní sa na vlastnú božskú podstatu
 • sebarozvoj na úrovni mysle, duše aj tela
 • sebaprijatie a kultiváciu sebalásky
 • uvedomenie, že si duša, ktorá má telo (nie naopak)

Ako sa môžeš prihlásiť?

Sprevádzanie duše prebieha formou online video callu počas vopred dohodnutého termínu. Venujeme sa počas neho tvojmu sebapoznaniu, pochopeniu tvojej aktuálnej situácie z nového uhla pohľadu. Každá session je individuálna, originálna a jedinečná. Presne ako ty.

Ak chceš lepšie porozumieť sebe, svojim vzťahom, tvoreniu svojej reality a témam každodenného života z duchovného, ale aj úplne bežného praktického „uzemneného“ uhla pohľadu, môžeme si dohodnúť termín pre teba.

Aktuálne sú dostupné termíny počas:

Záveru Februára, Marca a Apríla 2023, presný čas si vieme dohodnúť podľa potreby.
Výnimočne sú po individuálnej dohode k dispozícii aj časy vo večerných hodinách.
Energetická výmena za 60 až 90-minútové sedenie je 55 eur.

Chceš si dohodnúť termín?